10 - Vybrané kapitoly z didaktiky španěl

Vybrané kapitoly z didaktiky španělského jazyka

Termíny webináře 

                                     -  prosinec 2020

                                     -  leden 2021

* Vzhledem k současným opatřením budou kurzy probíhat ve formě webinářů. 

Kurz se bude zaměřovat na ukázky výukových strategií, které vedou k pozitivní motivaci pro učení. Některé metody budou ukázány jako nefunkční či zastaralé, které již nemohou dnešního mladého člověka motivovat k práci. Účastníci kurzu si při praktických cvičeních sami vytvoří soubor podpůrných materiálů, jež budou moci používat po návratu do školy a implementovat je do své výuky. Jejich studenti budou s výukou více motivováni, mohou snáze odstranit bariéry pro mluvení cizím jazykem, které jsou v českém prostředí společenskou tradicí značně rozvinuty. 

 

Typ kurzu: kreativní dílna + přednáška; práce ve skupinách i individuálně, zážitková pedagogika

Podrobnosti:

Kurz si klade za cíl seznámit vyučující španělského jazyka na druhém stupni základních škol a na středních školách se specifickými metodologickými postupy výuky španělštiny v ryze českém prostředí.

 

Na praktických příkladech bude ukázáno, jak lze způsob nabývání komunikační kompetence mluvčího trénovat. Jak žáky hodnotit tak, aby bylo hodnocení motivační.

 

Kurz se bude zaměřovat na ukázky výukových strategií, které vedou k pozitivní motivaci pro učení. Některé metody budou ukázány jako nefunkční či zastaralé, které již nemohou dnešního mladého člověka motivovat k práci. 

 

Účastníci kurzu si při praktických cvičeních sami vytvoří soubor podpůrných materiálů, které budou moci užít po návratu do školy a implementovat je do své výuky. Jejich studenti budou výukou více motivováni, mohou snáze odstranit bariéry pro mluvení cizím jazykem, které jsou v českém prostředí značně rozvinuty společenskou tradicí. 

 

Kurzem "Vybrané kapitoly" provedou účastníky dva lektoři: jeden se bude zaměřovat na specifika textu z hlediska odborného, druhý lektor provede účastníky samotnou aktivitou uvolňování napětí a strachu z komunikace, a vytváření pomůcek pro odstranění komunikačních bariér, přípravou cvičení atp.

 

Obsah webináře:

První část

 • Co to znamená učit cizí jazyk? Co je to jazyk druhý? jak odstranit z cizího jazyka cizost? (2 hodiny)

 • Typologie rozhovorů, praktická cvičení, skupinová práce, dynamika třídního kolektivu (2 hodiny)

 • Metody hodnocení - holistické, analytické, metody hodnocení maturitní zkoušky, metody hodnocení motivační, metody hodnocení demotivující, metody podpory žáka, metody udržení pozornosti, práce s chybou (2 hodiny)

 • Nácvik společenského rozhovoru - typologie běžně užívaných slovních spojení, větných struktur, větná perioda, konverzační okno, konverzační dveře (2 hodiny)
   

Druhá část

 • Problém časovosti - čas ve španělštině jako problém? Jak využít češtinu pro nácvik slovesného času ve španělštině? Na co se zaměřit jako na klíčové? Co ponechat jako zbytečné? Na čem nebazírovat? Jak problematiku slovesného času správně ČASOVAT? (2 hodiny)

 • Způsob - slovesný způsob jako problém? Jak využít češtinu? Praktické ukázky nácviku subjunktivu. Lze subjunktiv nahradit indikativem? Co se stane, když žák neovládá subjunktiv? Je skutečně zapotřebí pro běžnou komunikaci? (3 hodiny)

 • Práce s moderními technologiemi: mobilní aplikace, software pro výuku cizího jazyka - výhody a nevýhody jednotlivých technologií? Jsou přirozené pro komunikaci? - diskuse, odpovědi na otázky, problémová témata, návrhy řešení složitých situací (3 hodiny)
   

Vedení semináře

 • Účastníci zhlédnou úvodní video

 • V druhém setkání si rozeberou jednotlivé kreativní části, a to na základě nabídky z jejich strany i dle potřeb celé skupiny

 • Jednotlivé úkoly budou učitelé konzultovat s garantem kurzu samostatně po domluvě ve sdílené konferenční platformě

 • Po splnění zadané práce bude účastníkům vystaven certifikát dokládající získanou dovednost práce s audiotextem ve školním prostředí

 

 

Info:

Forma: zážitková pedagogika, přednáška, workshop, praktické činnosti


Vzdělávací cíl:

 • Učitel nabízí moderní vzdělávací aktivitu prostřednictvím emoční pedagogiky 

 • Učitel představuje mluvený současný text v moderním formátu

 • Učitel dynamizuje skupinu, ukazuje na lidství, na jinakost, na multikulturalitu, kterou je potřeba přijímat

 • Učitel uplatňuje nové metody hodnocení

 • Učitel vede žáka ke kreativní práci na své vlastním sebepojetí (nové sebepojetí žáka je pro mnohé otevření nových horizontů)

 • Učitel vede žáka k sebeprezentaci, kritickému myšlení, rozvoji komunikačních schopností a dovedností

 

Cena: 2800,-

Rezervace a platba

1. Na seminář se můžete přihlásit vyplněním závazného formuláře.

 

2. Kurz lze hradit z rozpočtu školy jako Další vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditované MŠMT.

 

3. Po vyplnění Vás budeme kontaktovat s potvrzením objednávky.

 

4. Fakturu zašleme ekonomickému referentovy na Vaší školy.

 

5. Storno podmínky:

 • Účastnický poplatek za seminář je nevratný.

 • Místenky jsou přenositelné, může je místo Vás využít někdo jiný,
  tzn.: náhradník. Stačí nahlásit jeho jméno, telefon a e-mail.