O projektu

Účastníci učitelských dílen si odnášejí didaktický materiál, jenž splňuje požadavky smysluplnosti obsahu, provázanosti vzdělávacích oblastí, učení

v souvislostech a kritického myšlení. Uplatněním dovedností získaných v našich vzdělávacích programech se učitelé stávají respektovanými
ve společnosti. Jejich práce vede žáky k názorové otevřenosti, vzájemnému respektu
i k celoživotnímu vzdělávání jako součásti života
v moderní společnosti. 

 

Klíčovými aspekty jsou pro každý kurz učitelských dílen právě souvislosti, díky nimž učení směřuje
k porozumění současnosti. Klademe důraz na rozvoj osobnosti učitele a jeho autenticitu, na výchovné aspekty jeho práce, i na ustavení jedinečnosti školního prostředí. Účastníci učitelských dílen se svým přístupem a životními zkušenostmi stávají vzorem pro dospívající.