O projektu

Účastníci učitelských dílen si odnášejí didaktický materiál, jenž splňuje požadavky smysluplnosti obsahu, provázanosti vzdělávacích oblastí, učení

v souvislostech a kritického myšlení. Uplatněním dovedností získaných v našich vzdělávacích programech se učitelé stávají respektovanými
ve společnosti. Jejich práce vede žáky k názorové otevřenosti, vzájemnému respektu
i k celoživotnímu vzdělávání jako součásti života
v moderní společnosti. 

 

Klíčovými aspekty jsou pro každý kurz učitelských dílen právě souvislosti, díky nimž učení směřuje
k porozumění současnosti. Klademe důraz na rozvoj osobnosti učitele a jeho autenticitu, na výchovné aspekty jeho práce, i na ustavení jedinečnosti školního prostředí. Účastníci učitelských dílen se svým přístupem a životními zkušenostmi stávají vzorem pro dospívající.

Zaregistrujte se pro novinky

Sledujte nás & napište nám

  • Facebook
  • Instagram

Kontaktní tel. 605 330 938

Účetní tel. 775 600 772

Fakturační údaje:

MIROSLAV SLOWIK

IČO: 75324075

K Lánu 539/9

160 00, Praha 6 Vokovice

© 2020 učitelské dílny

 

Vzdělávací programy učitelských dílen jsou akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, rozhodnutím ze dne 6. března 2020 o udělení akreditace na základě § 25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, s číslem jednacím MSMT- 11379/2020-4-329.