O nás

Učitelské dílny tvoří tým zkušených pedagogů, kteří nabídkou programů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků přispívají k proměně vzdělávání v České republice. Pořádáme vzdělávací aktivity akreditované MŠMT, jež svým obsahem a způsobem práce

v kreativní dílně vedou ke zkvalitnění pedagogické práce.

 

Kreativní učitelské dílny odpovídají strategii vzdělávání 2030+ a jsou zároveň metodickou platformou poskytující didaktický materiál pro učitele různých aprobací, metodiků prevence i výchovných poradců. Sdílíme příklady dobré praxe a nabízíme metodické vedení ve dvanácti šestnáctihodinových vzdělávacích programech. 

Zaregistrujte se pro novinky

Sledujte nás & napište nám

  • Facebook
  • Instagram

Kontaktní tel. 605 330 938

Účetní tel. 775 600 772

Fakturační údaje:

MIROSLAV SLOWIK

IČO: 75324075

K Lánu 539/9

160 00, Praha 6 Vokovice

© 2020 učitelské dílny

 

Vzdělávací programy učitelských dílen jsou akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, rozhodnutím ze dne 6. března 2020 o udělení akreditace na základě § 25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, s číslem jednacím MSMT- 11379/2020-4-329.