O nás

Učitelské dílny tvoří tým zkušených pedagogů, kteří nabídkou programů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků přispívají k proměně vzdělávání v České republice. Pořádáme vzdělávací aktivity akreditované MŠMT, jež svým obsahem a způsobem práce

v kreativní dílně vedou ke zkvalitnění pedagogické práce.

 

Kreativní učitelské dílny odpovídají strategii vzdělávání 2030+ a jsou zároveň metodickou platformou poskytující didaktický materiál pro učitele různých aprobací, metodiků prevence i výchovných poradců. Sdílíme příklady dobré praxe a nabízíme metodické vedení ve dvanácti šestnáctihodinových vzdělávacích programech.