03_Ikona_-_náhled_lektoři.png

Mgr. Miroslav Slowik, Ph.D.

hispanista a bohemista

oborový didaktik

středoškolský pedagog a výchovný poradce

Provede účastníky prací s didaktickými postupy a přesahy do předmětů český jazyk a literatura, cizí jazyk, dějepis, zeměpis; zprostředkuje přesah do mediálního prostředí českých i zahraničních médií; oborový didaktik; antropolingvista a pragmalingvista; v minulosti výchovný poradce.

Vzdělání:

 

2015 – 2020 doktorské studium, FF UK, specializace na srovnání řečové kultur české a španělské

2010 – 2014Universidad de Santiago de Compostela, Spain, Galicijská filologie

2007 - 2008Universidad de Cantabria, Spain. Jazyk a kultura.

1998 - 2004 Filozofická fakulta Ostravské univerzity, obor učitelství pro střední školy: španělský jazyk a literatura – český jazyk a literatura. Studium ukončeno r. 2004. V rámci vysokoškolského studia působení na stipendijním pobytu na Universidad de Cantabria, Santander, Španělsko: 2003, 5 měsíců.

 

Praxe:

●      2016  -2020 Gymnázium a střední odborná škola EDUCANET, Praha; učitel španělského a českého jazyka

Projektová výuka

Výchovný poradce

Adaptační aktivity

 

●      Člen týmu projektu: Integrace žáků s projevy autistického spektra (spoluautor publikace příkladů dobré praxe)

 

●      Spolupráce s nakladatelstvím Pasparta, NAUTIS: Funkční poradenský tým (v přípravě) 

 

●      2011 – 2016 gymnázium Nový PORG, učitel v programu International Bachalarate: španělský jazyk – český jazyk

Adaptační aktivity

Projektové vyučování

 

 • 2006 – 2011 Filozofická fakulta Ostravské univerzity, katedra romanistiky;akademický pracovník

 • 2007 – 2008 Stážista Ministerstva školství a vzdělávání Španělského království: dislokovaná působnost na Universidad de Cantabria, Santander, Španělsko: vědecko-výzkumná a přednášková činnost.

●      2000 – 2007 Gymnázium Karviná; středoškolský učitel s aprobací český jazyk a literatura – španělský jazyk

 

Popularizace vědy:

Hovory, Český rozhlas Plus, sekce Vzdělávání

https://www.mujrozhlas.cz/hovory/host-stredoskolsky-pedagog-vychovny-poradce-miroslav-slowik

-          Problematika výchovného poradenství, jazyků a komunikace vůbec

 

Přednášková činnost

●      2006 – přednášková činnost Santander

 • 2009 – přednášková činnosti Santander

 • 2008 – přednáškový pobyt Edinbourg

 • 2010 – přednáškový pobyt Tours (Francie)

 • 2010 – přednáškový pobyt Santander (Španělsko)

 • 2011 – přednáškový pobyt Oslo

●      2019 – přednáškový pobyt Madrid

 

Řízené projekty z fondů státního rozpočtu

 • FRVŠ – Interaktivní kurz španělštiny I. II.: hlavní řešitel, 2007.

 • FRVŠ – Interaktivní kurz hospodářské španělštiny I.: hlavní řešitel, 2010.

●      Mezinárodní tým PeLiS (Perales – Santander, Liceras – Ottawa, Slowik): Akvizice zdvojování předmětových syntagmat ve španělské větě u nerodilých mluvčích. Mezinárodní projektová spolupráce mezi Španělskem, Kanadou a Českou republikou. Výsledky prezentovány v Edinbourg (Anglie 2008), Tours (Francie 2010), v Oslo (Švédsko 2011)

 

●      SYNERGIE: SLOWIK, M. & ADAMCZYK, P.  Zájmena zájmenahejbejte se: španělský pronominální systém z hlediska didaktického, Ostrava 2010. Projekt financován ze strukturálních fondů a z rozpočtu ČR.

 

●      SYNERGIE, SLOWIK, M. Metodika výuky španělského jazyka na středních školách z pohledu pedagogické praxe – náměty pro začínající učitele. Ostrava 2009. Projekt financován ze strukturálních fondů a z rozpočtu ČR.

 

Specializace:

 • akvizice španělského jazyka

 • pragmalingvistika španělštiny a češtiny

 • lingvistická antropologie

 • člověk a vzdělávání

●      poslech s porozuměním

 

Mezinárodní spolupráce:

PeLiS (Perales, Liceras, Slowik):  akvizice ŠJ, AJ, NJ, FJ, ČJ  z hlediska komplexních otázek a z hlediska syntaktického chování zájmen u nerodilých mluvčích. Publikace a prezentace výsledků viz níže.

Člen LanguageAcquisitionResearchLaboratorypři Univerzitě v Ottawě. Projekt Wh-complexquestions in English and Spanish. Publikace a prezentace výsledků viz níže.

 

 

Mezinárodní sympozia didaktiky

 

●      Georgetown, 8-11/03/2012 - Téma: Complex wh-questions in native and non-native grammars: acceptability judgements at the quality/quantity crossroads

 

●      Washington, 25/03/2011 -  General Approachesof Second LenguageAcquisition

Téma: Complexwh-questions in the L2 Czech grammarofEnglish and German speakers

●       Madrid, 2/2/2009: 38 Simposio de la sociedadEspaňola de Lingüística,

Téma: Cambiodiacrónico y adquisición de lenguassegundas: ?Condenados a entenderse?: Přednáška Susana Perales, Universidad de Cantabria, Miroslav Slowik, Universidad de Ostrava y Juana Liceras, Universidad de Ottawa.

●       Tours (Francie), 26/08/2010: The Romance Turn

Téma: The 'grammar competition' metaphor in diachrony and SLA: Evidence from the acquisition of L2 Spanish clitics by L1 Czech and L1 English learners. Přednáška Susana Perales a Miroslav Slowik.

●       Madrid (Španělsko), 02/12/2019: GKA HUMAN 2019, Mezinárodní kongres humanitních věd

 

 

Publikační činnost: 

●      Slowik, M. La deixispragmáticacomo el identificadorsociológicorespecto a la cortesíaverbal. Studia Romanistica VI. Ostrava: OU, 2006. (18s.)

 • Fialová, I., Slowik, M. Didaktika španělštiny I. Ostrava: OU, 2006

 • Slowik, M. Didaktika španělštiny II. Ostrava: OU, 2006

 • SLOWIK, M. Španělština I. Interaktivní kurz pro začátečníky. Ostrava: OU, 2007.- Výstup projektu Fondu rozvoje vysokých škol.

 • SLOWIK, M. Španělština II. Interaktivní kurz pro začátečníky.  Ostrava: OU, 2007 – Výstup projektu Fondu rozvoje vysokých škol.

 • SLOWIK, M. Písemný projev ve španělštině. Ostrava: OU, 2007

 • SLOWIK, M. Kompendium z historického vývoje španělštiny. Pracovní sešit s výkladem pro distanční studium. Ostrava: OU, 2008

 • SLOWIK, M. La evolución del sistema del tratamiento pronominal en español: el camino hacia Usted y de Usted al tuteo. Studia Romanistica VIII. Ostrava, 2008.

 • GARCÍA CASADO, M.; LANILLO GUITÉRREZ, F.; GÓMEZ CASTRO, C.; SLOWIK, M.; SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, S. (eds.) ActasdelCongreso de Filología: UNPLUGGED: La PalabraComoNuevatecnología. AKAL Ediciones Madrid, 2008.

 • SLOWIK, M. La Irrealidad en los Manuales E.L.E  In Unplugged: la palabra como nueva tecnologia, AKAL Ediciones Madrid, 2008.

 • SLOWIK, M. Aquí o allá: la subidadelclítico en las estructurasinfinitivales en el espaňol. Studia Romanistica. 2009, roč. 9, sv. 1, s. 72-81. ISSN 1803-6406.

 • SLOWIK, M. La clitizacióncomofenómenoabarcativo. Studia Romanistica, Vol. 10, Num. 1/2010. 2010, s. 48-57. ISSN 1803-6406.

 • SLOWIK, M. La subida de clítico y surelación con el contexto de solidaridad: análisissociopragmático y morfosintáctico. AUC Philologica,vol 3. Praha: Karolinum. 2016.

 • SLOWIK, M. Zdvořilý řečový habitus jako sociokulturní regulativ vztahové sítě. Hledání antropolingvistické definice řečové zdvořilosti a jejího funkčního rozpětí. Lidé města 19, vol. 3. Praha: FHS, 2017.

 • SLOWIK, M. Zdvořilý řečový habitus jako sociokulturní regulativ vztahové sítě II. Definice komunikačně-bezpečnostního axiomu.Lidé města 20, vol. 1. Praha: FHS, 2018.

 • SLOWIK, M. Zdvořilý řečový habitus jako sociokulturní regulativ vztahové sítě III. Vnitřní pořádek řečové hry. Lidé města 20, vol.3. Praha: FHS, 2018.

 • SLOWIK, M. Zdvořilý řečový habitus jako sociokulturní regulativ vztahové sítě IV. Sociální zoom, jeho předpoklady a evoluce.Lidé města 21, vol.13. Praha: FHS, 2019.

●      SLOWIK, M. Zdvořilost jako identitotvorný faktor. Praha: Academia. V tisku.