Lektoři

Učitelské dílny tvoří tým zkušených pedagogů, kteří nabídkou programů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků přispívají k proměně vzdělávání v České republice.

Naši lektoři

03_Ikona_-_náhled_lektoři.png

Mgr. Miroslav Slowik, Ph.D.

hispanista a bohemista

oborový didaktik

středoškolský pedagog a výchovný poradce

Provede účastníky prací s didaktickými postupy a přesahy do předmětů český jazyk a literatura, cizí jazyk, dějepis, zeměpis; zprostředkuje přesah do mediálního prostředí českých i zahraničních médií; oborový didaktik; antropolingvista a pragmalingvista; v minulosti výchovný poradce.

03 - Ikona David.png
CV.png

Mgr. David Venclík, Ph.D.

historik a občankář

oborový didaktik

středoškolský pedagog

jarda ikona.png

Mgr. Jaroslav Vídeňský

geograf a občankář

inovátor výuky na základní i střední škole

středoškolský pedagog a metodik prevence

Provede účastníky charakteristikou mediálního prostoru a mezipředmětovými vztahy s přesahem do mediální výchovy, občanské výchovy, globální vztahy; mimopředmětové vztahy v humanitních vědách; popularizátor nových přístupů ve vzdělávání.

CV.png