jarda ikona.png

Mgr. Jaroslav Vídeňský

geograf a občankář

inovátor výuky na základní i střední škole

středoškolský pedagog a metodik prevence

Provede účastníky charakteristikou mediálního prostoru a mezipředmětovými vztahy s přesahem do mediální výchovy, občanské výchovy, globální vztahy; mimopředmětové vztahy v humanitních vědách; popularizátor nových přístupů ve vzdělávání.

Vzdělání:

Středoškolské: Gymnázium Mnichovo Hradiště, 1995 - 1999, všeobecné vzdělání

Vysokoškolské: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně pedagogická fakulta, 1999 – 2004, titul Mgr.

Studijní program: učitelství pro 2. stupeň základní školy, studijní obor: Geografie – Základy společenských věd

 

Specializační studium pro školní metodiky prevence

 

Praxe:

2018 – 2020 EDUCAnet – metodik prevence

2005 - Základní škola Mnichovo Hradiště,

            učitel - zeměpis, občanská, mediální a globální výchova

2017 – Základní škola Magic Hill Říčany,

            učitel – zeměpis, biologie, historie, řízení školních vzdělávacích projektů

2009 - Základní škola Mnichovo Hradiště,

            preventista - prevence rizikového chování (šikana, náročné životní situace žáků a učitelů)

 

Vedení odborných seminářů pro pedagogické pracovníky 

2005 – 2016

 

Práce s dětským kolektivem ve školním prostředí

Dynamika třídního kolektivu se šikanovaným žákem

Agresor ve školním prostředí

Efektivní komunikace s rodiči

Rodinná situace a její vliv na školní prostředí

Média, mediální výchova a vliv výchovy na jedince

Zprávy veřejnoprávní televize a rozhlasu – využití ve výuce

Podcast v humanitních předmětech jako výukový materiál

Interaktivní využití „obrazovky“ ve vyučování

Zvuk, hlas a slovo v učitelské praxi při vyučování zeměpisu a občanské výchovy

 

Publikace:

v přípravě: Školní poradenské pracoviště – příklady dobré praxe (autoři: Slowik, Miroslav; Vídeňský Jaroslav); v nakladatelství Pasparta při Národním centru pro autismus

 

v tisku: Příklady dobré praxe při práci s žáky s poruchou autistického spektra; publikace z projektu IMIŽPAS (2017-2020) – Integrace žáků s poruchou autistického spektra

•          Jaroslav Vídeňský je aktivním účastníkem projektu, autorem příkladů dobré praxe v tiskové i videopodobě pro odbornou pedagogickou veřejnost

 

2014 – časopis Prevence, článek „Báječný život učitele“

 

 

Popularizace vědy:

Facebook: Jaroslav Vídeňský

mediální platformy: škola online, hravý zeměpis