Dílny

Účastníci učitelských dílen si odnášejí didaktický materiál, jenž splňuje požadavky smysluplnosti obsahu, provázanosti vzdělávacích oblastí, učení v souvislostech

a kritického myšlení.

01 - Podcast ve vyučování dějepisu.png
02 - Podcast ve vyučování ZSV.png
03.png
04 - Audiokniha jako podpora čtenářství.

Podcast ve

vyučování ZSV

Podcast ve vyučo-

vání občanské nauky

Audiokniha jako

podpora čtenářství

Podcast ve

vyučování dějepisu

05 - Podcast ve vyučování mediální výcho
06 - Metodik prevence a výchovný poradce
07.png
08.png

Podcast ve vyučo-

ní mediální výchovy

Metodik prevence

a výchovný poradce jako tým

Podcast ve výuce

španělského jazyka

Pragmatika Španělů a Hispánců při výuce španělštiny jako cizího jazyka

09 - Řečová zdvořilost současné španělšt
10.png
11 - Jiné tváře ve školách.png
12 - Zdvořilost v české škole jako proje

Řečová zdvořilost

současné španělštiny

Vybrané kapitoly z didaktiky španělského jazyka

Jiné tváře

ve školách

Zdvořilost v české škole

jako projev lidství

Zaregistrujte se pro novinky

Sledujte nás & napište nám

  • Facebook
  • Instagram

Kontaktní tel. 605 330 938

Účetní tel. 775 600 772

Fakturační údaje:

MIROSLAV SLOWIK

IČO: 75324075

K Lánu 539/9

160 00, Praha 6 Vokovice

© 2020 učitelské dílny

 

Vzdělávací programy učitelských dílen jsou akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, rozhodnutím ze dne 6. března 2020 o udělení akreditace na základě § 25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, s číslem jednacím MSMT- 11379/2020-4-329.