Dílny

Účastníci učitelských dílen si odnášejí didaktický materiál, jenž splňuje požadavky smysluplnosti obsahu, provázanosti vzdělávacích oblastí, učení v souvislostech

a kritického myšlení.

01 - Podcast ve vyučování dějepisu.png
02 - Podcast ve vyučování ZSV.png
03.png
04 - Audiokniha jako podpora čtenářství.

Podcast ve

vyučování ZSV

Podcast ve vyučo-

vání občanské nauky

Audiokniha jako

podpora čtenářství

Podcast ve

vyučování dějepisu

05 - Podcast ve vyučování mediální výcho
06 - Metodik prevence a výchovný poradce
07.png
08.png

Podcast ve vyučo-

ní mediální výchovy

Metodik prevence

a výchovný poradce jako tým

Podcast ve výuce

španělského jazyka

Pragmatika Španělů a Hispánců při výuce španělštiny jako cizího jazyka

09 - Řečová zdvořilost současné španělšt
10.png
11 - Jiné tváře ve školách.png
12 - Zdvořilost v české škole jako proje

Řečová zdvořilost

současné španělštiny

Vybrané kapitoly z didaktiky španělského jazyka

Jiné tváře

ve školách

Zdvořilost v české škole

jako projev lidství