Mgr. David Venclík, Ph.D.

historik a občankář

oborový didaktik

středoškolský pedagog

Metodik předmětů dějepis a základy společenských věd, odborný historik, pedagogický pracovník, člen skupiny, vysokoškolský pedagog – didaktik.

03 - Ikona David.png

* 1980 

Odborné zaměření:    Dějiny 19. a 20. století 

Paměťová studia (historické vědomí a jeho formování, politiky paměti)

Didaktika dějepisu (formativní hodnocení, projektová výuka)

            

Vzdělání:        

2009–2010                 UniversitätWien, Institut fürGeschichte, Vídeňská univerzita, Institut dějin, 

(doktorské studium, roční stipendijní pobyt)

2007–2015     PedF UK, doktorské studium, obor české a československé dějiny (Ph.D.)

1999–2006     PedF UK, obor dějepis – základy společenských věd (Mgr.)

1994–1998     Gymnázium JoachimaBarranda, Beroun

            

 Profesní curriculum: 

            

2019– Škola da Vinci (výuka dějepisu, společenských věd a občanské výchovy)

2018– FPHP TUL, Katedra historie (výuka historického prosemináře a semináře)

2018–2019     Gymnázium Duhovka (zástupce ředitele, výuka společenských věd)

2017–2018     Škola da Vinci (zástupce ředitele, výuka dějepisu a společenských věd)

2010–2017     Nový PORG (vedoucí sekce společenských věd, výuka dějepisu a společenských věd)

2010–2011     PedF UK, Katedra dějin a didaktiky dějepisu (výuka historického semináře)

2010–2011     Gymnázium Jaroslava Heyrovského (výuka dějepisu a společenských věd)

2008–2009     PORG Libeň (výuka historického semináře) 

2006–2009     Vyšší škola uměleckoprůmyslová a střední uměleckoprůmyslová škola

(výchovný poradce, výuka občanské výchovy a ekonomie)

2000–2006     Manažerská akademie Beroun (výuka dějepisu a občanské výchovy)

1998–2002     ZŠ Nučice (organizace workshopů pro žáky zaměřených na dějiny místa) 

 

monografie

1)        David VENCLÍK, Strážce historické paměti. Proměny vnímání Karlštejna v 19. a na počátku 20. století, Praha 2020 (v tisku). 

2)        David VENCLÍK, Mořina. Historická sonda, Mořina 2004. 

studie v recenzovaných neimpaktovaných periodikách 

1)        David VENCLÍK, Schmidtův Karlštejn. Neogotická rekonstrukce středověkého hradu na pozadí doby, Umění 5, 2013, s. 422–436.

2)        David VENCLÍK, Rekonstrukce Karlštejna na pozadí politicko-kulturního vývoje v českých zemích (1886–1918), Marginalia historica 1, 2013, s. 53–74.

studie v recenzovaných periodikách

1)        David VENCLÍK – Daniel POLAKOVIČ, Rodina Jakoba Eduarda Polaka a židovský hřbitov v Mořině, Minulostí Berounska 22, 2019 (v tisku). 

2)        David VENCLÍK, Pokrokář horší ďábla. Spory o Husův balvan ve Svatém Janu pod Skalou 1919–1922, Minulostí Berounska 18, 2015, s. 87–97.

3)        David VENCLÍK, Obnova českého Montsalvage. Otázka rekonstrukce hradu Karlštejna v šedesátých až osmdesátých letech 19. století, Minulostí Berounska 11, 2008 s. 86–132.

studie v neperiodických sbornících

1)        David VENCLÍK, Hrad svatého grálu a symbol císařské moci, Jaroslav Šebek – Blanka Jedličková (eds.), Karel IV. stále živý. Odkaz státníka v historiografii a historické paměti, Praha 2017, s. 37–52. 

2)        David VENCLÍK, Noční expres a slavnosti ohně. Návrat svatováclavské koruny do Prahy a rekonstrukce Karlštejna v době politiky tzv. pasivní rezistence (1867-1883), in: Antonín Lojek –

Jan Kober (eds.), Karel IV. Paměť – právo – reprezentace, Praha 2016, s. 97-122.

3)        David VENCLÍK, Domnělý strážce svatováclavské koruny. Symbolika hradu Karlštejna v kontextu českého státoprávního programu, in: Historické fikce a mystifikace v české kultuře 19. století, Martin Hrdina – Kateřina Piorecká (eds.), Praha 2014, s. 139–145.

4)        David VENCLÍK, Hrad Karlštejn a otázka korunovace českých králů v 19. století, in: Karlštejn a jeho význam v českých dějinách a kultuře, Petr Bareš a kol, Praha 2010, s. 139–161. 

5)        David VENCLÍK, Karlštejnské návštěvní knihy jako pramen k dějinám 19. století, in: Na kladském pomezí a českém jazyku a literatuře, JarosłavMalicky – Ladislav Janovec – Ilona Gwóźd-Szewczekog, (eds.), Radków – Wrocław – Praha 2009, s. 277–291.

 

populárně naučné články

1)        David VENCLÍK, Lékařem u perského šáha. Jakob Eduard Polak mezi Prahou, Vídní a Teheránem, RošChodeš 6, 2017, s. 18–20. 

2)        David VENCLÍK, Erb pánů z Kolovrat na Velké věži Karlštejna. Ochrana říšského pokladu a stavovských privilegií. Dějiny a současnost 2, 2014, s. 26–27. 

3)        David VENCLÍK, Neklidné sny otce vlasti. Příběh o ztraceném lůžku Karla IV. z hradu Karlštejna, Nučický zpravodaj 87, 2014, s. 15–16.

4)        David VENCLÍK, „Kdepak jsou komnaty fraucimoru?“ Kořeny příběhu o ženách na Karlštejně, Nučický zpravodaj 86, 2013, s. 12–13.

5)        David VENCLÍK, Sny o cestě na západ. Dějiny a pověsti Velké Ameriky u Mořiny, Nučický zpravodaj 84, 2013, s. 16–18. 

6)        David VENCLÍK, Historické rekvizity pro zlou paní. Příběh a Kateřině Bechyňové z Lažan a na Pičíně, Nučický zpravodaj 82, 2012, s. 22–23.

7)        David VENCLÍK, Dějiny židovské komunity v Rudné, Nučický zpravodaj 79, 2012, s. 18–20.

8)        David VENCLÍK, Kolébka a hrob cestovatele a lékaře Jakoba Eduarda Polaka, Echo. Měsíčník pro Berounsko a Hořovicko 9, 2012, s. 4–5.

9)        David VENCLÍK, Temná minulost trestaneckého lomu u Mořiny, Nučický zpravodaj 77, 2011,             s. 18–19.

10)      David VENCLÍK, Evangelický hřbitov u Dobříče, Nučický zpravodaj 75, 2011, s. 13–14.

11)      David VENCLÍK, Několik poznámek k místním a pomístním jménům v Nučicích, Nučický zpravodaj 71, 2010, s. 7–9.

12)      David VENCLÍK, Zamyšlení nad industriální minulostí nučického okolí, Nučický zpravodaj 69, 2009, s. 5–6.

13)      David VENCLÍK, Oslavy nučických divadelních spolků v místním kině, Listy z Unhošťska 46, 2009, s. 54–58

14)      David VENCLÍK, Oslavy kladensko-nučické železnodráhy, Listy z Unhošťska 43, 2007, s. 82–87.

15)      David VENCLÍK, Svatodušní úterý na Karlštejně. Karlštejnské jubileum v revoluci 1848, Dějiny a současnost 5, 2007, s. 21–23.

16)      David VENCLÍK, Z Prahy na Karlštejn pěšky aneb putování za hranice metropole do Českého krasu, [online], 2007 [citováno dne 9. 2. 2020]. Dostupné z: http://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/zprahy-na-karlstejn-pesky-aneb-putovani-za-hranice-metropole-do-ceskeho-krasu

17)      David VENCLÍK, Šarvátky faráře a obyvatel města Unhoště v Národních listech na konci 19. století, Listy z Unhošťska 41, 2006, s. 37–40.

18)      David VENCLÍK, Demonstrace na pastvinách u Dušník, Listy z Unhošťska 40, 2006, s. 21–29

19)      David VENCLÍK, Den nezávislosti a Karel Havlíček Borovský u Michigenského jezera, aneb několik postřehů o americkém vlastenectví a české Americe, Nučický zpravodaj 54, 2006, s. 23–24.

20)      David VENCLÍK, Karlštejn. Kulisa národního hnutí, nebo skvost středověké architektury, Nučický zpravodaj, 53, 2005, s. 10–11; (dokončení článku) Nučický zpravodaj 54, 2006, s. 15–16.

21)      David VENCLÍK, Národně probuzená Unhošť aneb dva články o životě města v 60. letech 19. století, Listy z Unhošťska 39, 2005, s. 29–36.

22)      David VENCLÍK, Století nučické školy, Listy z Unhošťska 37, 2004, s. 65–69.

23)      David VENCLÍK, Hospodářský dvůr strahovského kláštera v Úhonicích ve středověku, Mořinský kurýr 24, 2003, s. 7–8.

24)      David VENCLÍK, Bejthachajim aneb krátké zastavení na židovském hřbitově v Mořině. Nučický zpravodaj 45, 2003, s. 16–17. 

 

texty na informačních tabulích naučných stezek

1)        David VENCLÍK, Lípy v Mořině. Mořina, texty na informační tabuli naučné stezky Památné stromy Karlštejnska, která je umístěna na mořinské návsi, 2013. 

2)        David VENCLÍK, Nučice, text na informační tabuli naučné stezky Karlštejnské šachy, která je umístěna před Muzeem Nučice, 2010. 

3)        David VENCLÍK, Vojenský oddíl Železo v posledních dnech 2. světové války, text k informační tabuli naučné stezky Karlštejnské šachy, která je umístěna u pomníku Vojenského oddílu Železo v Nučicích, 2010. 

 

rozhovory

1)        David ŠTÁHLAVSKÝ,Íránští medici se i dnes chodí poklonit ke hrobu židovského lékaře Polaka. Rozhovor s Davidem Venclíkem, Hovory, Český rozhlas Plus, [online], 25. 11. 2018 [citováno dne    9. 2. 2020]. Dostupné z: https://plus.rozhlas.cz/iransti-medici-se-i-dnes-chodi-poklonit-ke-hrobu-zidovskeho-lekare-polaka-je-7679214

2)        Jiřina LEITNEROVÁ, Objevil téměř zapomenutou osobnost z Mořiny. Rozhovor s Davidem Venclíkem, Echo. Měsíčník pro Berounsko a Hořovicko 9, 2012, s. 6–8. 

recenze

1)        David VENCLÍK, Druhý život Přemysla Otakara II. (Václavy Kofránkové Zlatý král a chudý hrabě. Přemysl Otakar II. a Rudolf Habsburský v historické tradici), Souvislosti, 3, 2013, s. 246–248.  

2)        David VENCLÍK, Marc Ferro. Tabu dějin, Marginalia historica 2, 2011 s. 115–117. 

3)        David VENCLÍK, Miroslav Hroch, Národy nejsou dílem náhody. Příčiny a předpoklady utváření moderních evropských národů, Marginalia Historica1, 2010, č. 1, s. 97–99.