09 - Řečová zdvořilost současné španělšt

Termíny webináře 

                                     -  prosinec 2020

                                     -  leden 2021

* Vzhledem k současným opatřením budou kurzy probíhat ve formě webinářů. 

Řečová zdvořilost současné španělštiny

Kurz se zaměří na ukázky řečových strategií, které jsou ve španělštině cizí, a způsobují tak komunikační bariéru. Účastníci se dozvědí o způsobech vedení neformálního rozhovoru, které jsou učebnicemi zcela opomíjeny. Neformální rozhovor ve španělštině je záležitostí dynamickou, rytmickou, emoční a expresivní. Na praktických příkladech si ukážeme, jak lze způsob nabývání pragmatické kompetence mluvčího trénovat a jakými cvičeními lze vést žáka ke schopnosto vyjadřovat se nejen o skutečnostech, nýbrž jak navazovat vztah s cizincem. 

 

Typ kurzu: kreativní dílna + přednáška; práce ve skupinách i individuálně, zážitková pedagogika

Podrobnosti:

 

Kurz si klade za cíl seznámit vyučující španělského jazyka na druhém stupni základních škole a na středních školách se specifickými aspekty zdvořilosti současné mluvené španělštiny se zřením k diferenciaci v prostoru evropské a latinskoamerické španělštiny. 

Na praktických příkladech bude ukázáno, jak lze způsob nabývání pragmatické kompetence mluvčího trénovat. Jakými cvičeními lze vést žáka ke schopnosti vyjadřovat se o skutečnostech, ale také jak navazovat vztah s cizincem.

Kurz se bude zaměřovat na ukázky řečových strategií, které jsou ve španělštině cizí a způsobují tak komunikační bariéru, naopak se účastníci dozvědí o způsobech vedení neformálního rozhovoru, které jsou učebnicemi zcela opomíjeny. Neformální rozhovor ve španělštině je záležitostí dynamickou, rytmickou, emoční a expresivní. 

Účastníci kurzu si při praktických cvičeních sami vytvoří soubor podpůrných materiálů, které budou moci užít po návratu do školy, a implementovat je do své výuky. Jejich studenti budou výukou více motivováni, mohou snáze odstranit bariéry pro mluvení cizím jazykem, které jsou v českém prostředí značně rozvinuty společenskou tradicí. 

Kurzem "Zdvořilost" provedou účastníky dva lektoři: jeden se bude zaměřovat na specifika textu z hlediska odborného, druhý lektor provede účastníky samotnou aktivitou uvolňování napětí a strachu z komunikace, a vytváření pomůcek pro odstranění komunikačních bariér, přípravou cvičení atp.
 

 

Obsah webináře:

První část

 • Co je to zdvořilost? - jak se uplatňuje v češtině a jak v cizích jazycích? Jak je na tom španělština? (2 hodiny)

 • Pragmatika chování jižanů a Hispánců  - důvěra, solidarita, sociální distance, vstřícnost, tvář; praktické ukázky, praktická cvičení (2 hodiny)

 • Přímá a nepřímá vyjádření - čechismy a jejich odstraňování z řeči, typ komunikačních klíčů v řečové situaci (2 hodiny)

 • Nácvik společenského rozhovoru - typologie běžně užívaných slovních spojení, větných struktur, větná perioda, konverzační okno, konverzační dveře (2 hodiny)
   

Druhá část

 • Nácviky praktických aktivit pro začátečníky: odstranění českého formalismu, cvičení pro nabytí cizosti a její interiorizace jako další složky vlastního já (2 hodiny)

 • Nácviky praktických aktivit pro pokročilé: vymezování, individualismus v řeči, vulgarismy, zkracování dnešní mládeže, nespisovnost v mluveném projevu; základní větné struktury v přítomném čase, komunikace v prézentu jako způsob komunikace o všech časových rovinách; využití chyby jako komunikačního prostředku; jde o aktivity, které nejsou v současných učebnicích reflektovány (3 hodiny)

 • Aktualizace větné propozice - praktická cvičení odkazující na sociální modalitu španělského řečového prostoru, praktické ukázky řečového chování, diskuze, řešení problémů, návrhy řešení složitých komunikačních situací (3 hodiny)
   

Vedení semináře

 • Účastníci zhlédnou úvodní video

 • V druhém setkání si rozeberou jednotlivé kreativní části, a to na základě nabídky z jejich strany i dle potřeb celé skupiny

 • Jednotlivé úkoly budou učitelé konzultovat s garantem kurzu samostatně po domluvě ve sdílené konferenční platformě

 • Po splnění zadané práce bude účastníkům vystaven certifikát dokládající získanou dovednost práce s audiotextem ve školním prostředí

 

 

Info:

Forma:

- zážitková pedagogika, přednáška, workshop, praktické činnosti

 

Vzdělávací cíl:

 

 • Učitel nabízí moderní vzdělávací aktivitu prostřednictvím emoční pedagogiky 

 • Učitel představuje mluvený současný text v moderním formátu

 • Učitel dynamizuje skupinu, ukazuje na lidství, na jinakost, na multikulturalitu, kterou je potřeba přijímat

 • Učitel uplatňuje nové metody hodnocení

 • Učitel vede žáka ke kreativní práci na své vlastním sebepojetí (nové sebepojetí žáka je pro mnohé otevření nových horizontů)

 • Učitel vede žáka k sebeprezentaci, kritickému myšlení, rozvoji komunikačních schopností a dovedností

Cena:

 • 2800,-

Rezervace a platba

1. Na seminář se můžete přihlásit vyplněním závazného formuláře.

 

2. Kurz lze hradit z rozpočtu školy jako Další vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditované MŠMT.

 

3. Po vyplnění Vás budeme kontaktovat s potvrzením objednávky.

 

4. Fakturu zašleme ekonomickému referentovy na Vaší školy.

 

5. Storno podmínky:

 • Účastnický poplatek za seminář je nevratný.

 • Místenky jsou přenositelné, může je místo Vás využít někdo jiný,
  tzn.: náhradník. Stačí nahlásit jeho jméno, telefon a e-mail.